top of page

Grunduddannelse i Miljøterapi

Grunduddannelsen er hjørnestenen i vores virke her i centeret. Gennem 8 skarpe moduler kommer vi igennem arbejdet og tankerne i miljøterapien. Fokus er altid på hvordan læringen bruges i hverdagen. 

Grunduddannelse - i både Vest og Øst, på dine vilkår

  • Modulerne udbydes både i Vest- og Østdanmark (hhv. Viborg og Holbæk)

  • Modulerne kan tages samlet, hver for sig, og i den rækkefølge, der passer dit eller jeres skema

  • Betaling kan ske per modul eller samlet for alle otte - det udløser en rabat

Hvorfor en grunduddannelse?

Fordi den manglede! Center for Miljøterapi bygger på troen på, at stærkt behandlingsarbejde giver bedre liv for borgerne, bedre arbejdsliv for dem, der står for arbejdet, og giver samfundet vished for, vi i den sociale branche yder en uvurderlig indsats.

Moduler
(klik for at se mere!)

bottom of page