top of page

Traumer og miljøterapi

Indhold

Miljøterapi som faglig tilgang til at arbejde med mennesker, der har traumerelaterede vanskeligheder.

 

Der er naturligvis forskel på forskellige traumerelaterede vanskeligheder og deres årsagsforklaringer, men der er også nogle grundlæggende sammenligneligheder i symptombilledet, som det kan være en fordel at kunne relatere sig helt bevidst til i miljøet. Altså traumebevidst miljøterapeutisk arbejde.

 

Meget forskning peger på, at traumatiserende opvækst og/eller begivenheder i livet ofte medfører øget sårbarhed og behov for god støtte. Denne her dag er altså et forsøg på at sætte lys på vanskeligheder, der ofte fylder meget i dagliglivet på institutionen og som vi er nødt til at kunne adressere for at kunne bidrage til større oplevelse af sikkerhed og tryghed.

 

Vi har både fokus på traumer opstået gennem opvæksten og de behov for støtte og forståelse, der kan følge med det og vi har også fokus på for eksempel dissotiative vanskeligheder, der kan fylde i hverdagen.

Modul 7

Praktik

Modul 7

UNDERVISNINGSTIMER
09.00 - 15.00 alle dage

DAGE - ØST
06.05.24

05.05.25

DAGE - VEST

08.05.24

09.05.25 


STED

Øst: CMT, Havnegade 2, 4300 Holbæk
Vest: Danhostel, Vinkelvej 36, 8800 Viborg

PRIS
8 moduler: 20.500 (2024-priser) /// 1 modul: 2.700 ekskl. moms.
Tilmelding kræver ikke betaling, beløbet faktureres separat til dig eller din organisation. Ved 8 moduler faktureres hele beløbet forud. Tilmeldingsfrist: 6 kalenderuger inden modulstart

bottom of page