top of page

Miljøets betydning for udviklings– og forandringsprocesser

Indhold

Modul 2

Miljøet som fundament for udviklings – og forandringsprocesser. Holding environment; sanser, hjerne; arousal. Fra Winnicot over Hart til sansestimulerende aktiviteter i dagligdagen.

 

Vi beskæftiger os med helt grundlæggende miljøterapeutiske tilgang, der skaber fundament for følelse af sikkerhed, tillid og dannelse af relationer imellem mennesker i institutionen.

 

Undervisning i miljøterapi og miljøterapeutisk arbejde ud fra et mere neuropædagogisk perspektiv. Vi ser f. eks. på Susan Harts autonome kompas som en god forståelsesmodel for påvirkninger i miljøet for den enkelte / og gruppen og arbejder med, hvordan I kan bruge jeres viden om hjernemæssige forhold i tilrettelæggelse og udøvelse af det miljøterapeutiske arbejde

Praktik

Modul 2

UNDERVISNINGSTIMER
09.00 - 15.00 alle dage

DAGE - ØST
08.10.24

29.09.25

DAGE - VEST

11.10.24

10.10.25


STED

Øst: CMT, Havnegade 2, 4300 Holbæk
Vest: Danhostel, Vinkelvej 36, 8800 Viborg

PRIS
8 moduler: 20.500 (2024-priser) /// 1 modul: 2.70
0 ekskl. moms.
Tilmelding kræver ikke betaling, beløbet faktureres separat til dig eller din organisation. Ved 8 moduler faktureres hele beløbet forud. Tilmeldingsfrist: 6 kalenderuger inden modulstart

bottom of page