top of page

Gruppedynamikker

Indhold

Modul 5

Organisationspsykologisk forståelse af gruppedynamikker og mentalisering i og i mellem grupper. Det er en stor fordel at kunne betragte den miljøterapiske praksis gennem en gruppedynamisk forståelse.

 

Dagen giver teoretisk læring i forskellige gruppedynamiske synspunkter, der er anvendelige at lægge ind over praksis i en miljøterapeutisk behandlingsinstitution.

 

Dagen bringer altså mere viden om forskellige gruppe- dynamiske teorier og der arbejdes med forsøg på tolkning af aktuelle gruppedynamikker ud fra et teoretisk perspektiv.

 

Dagen fletter også mentaliseringsbegrebet med ind i forståelsen af gruppedynamikker. Mentalisering i og imellem grupper. Dagen indeholder meget gruppearbejde og refleksion over praksis.

Praktik

Modul 5

UNDERVISNINGSTIMER
09.00 - 15.00 alle dage

DAGE - ØST
26.02.24

24.02.25

DAGE - VEST

01.03.24

28.02.25


STED

Øst: CMT, Havnegade 2, 4300 Holbæk
Vest: Danhostel, Vinkelvej 36, 8800 Viborg

PRIS
8 moduler: 20.500 (2024-priser) /// 1 modul: 2.700 ekskl. moms.
Tilmelding kræver ikke betaling, beløbet faktureres separat til dig eller din organisation. Ved 8 moduler faktureres hele beløbet forud. Tilmeldingsfrist: 6 kalenderuger inden modulstart

bottom of page