top of page

Viden/Traumer: Udviklingstraumer børn og unge

Traumebevidst tilgang til børn og unge, med traumatiserende

opvækstvilkår

Indhold

Omsorgssvigtede børn og unge viser ofte tegn på at være traumatiserede på baggrund af de forhold, de er vokset op i. Det viser sig både i deres adfærd og deres reaktionsmønstre, som kan være særdeles udfordrende for miljøterapeuten at arbejde med.

 

På denne kursusdag bliver man teoretisk klædt på til at se, hvad der ligger til baggrund for adfærden, og får konkrete redskaber til at arbejde med børn og unge med udviklingstraumer.

 


Deltagere
Personale fra opholdssteder og børne- ungepsykiatriske afdelinger, der arbejder med børn med symptomer på udviklingstraumer.


På dagen får du

  • Viden om udviklingstraumer.

  • Kendskab til de mest almindelige symptomer på udviklingstraumer

  • Konkrete redskaber til udviklingsarbejdet, som børnene kan arbejde sammen med miljøterapeuterne om.

  • Viden om hvilke kompetencer, der er vigtige i miljøterapeutgruppen

  • Miljøets fundamentale betydning for at skabe sikkerhed

Undervisningsform og teorier
Dagen veksler mellem teoretiske oplæg, individuelt arbejde, arbejde i grupper og plenum.
Dagen tager udgangspunkt i teorier bl.a fra psykiater van der Kolk, psykolog Susan Hart, m.fl.

Praktik

UNDERVISER

Camilla Laugesen; underviser i CMT; leder og pædagog
Camilla kommer med mange års praksis- erfaring i netop
at arbejde og lede døgn-behandlingsarbejdet for denne gruppe af børn og unge.
Camilla har både mentaliseringsuddannelser samt miljøterapeutisk grunduddannelse med sig.

UNDERVISNINGSTIMER
09.00 - 15.00 

DATO

10.10.23
Sidste tilmelding 10.08.23


STED

CMT, Havnegade 2, 4300 Holbæk

PRIS
2400 kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning gennem dagen

Ved samtidig tilmelding til både dette og praksis-kurset om traumer tilbyder vi 20% samlet rabat. Praksiskursus finder du her.

bottom of page