top of page

Praksis/Traumer: Mentaliseringsbaseret miljøterapeutisk praksis

Kursusdag for os, der arbejder med traumatiserede i praksis

Indhold

På denne kursusdag vil vi have fokus på mentaliseringsbaseret miljøterapi i praksis.

Vi skal arbejde en masse med konkrete modeller og opgaver, som direkte kan overføres til daglig praksis med omsorgssvigtede børn og unge.


Modeller og opgaver tager afsæt i at de på en nem og konkret måde, skal understøtte udviklingspotentialet hos de børn og unge, vi som miljøterapeuter arbejder med.


Deltagere
Miljøterapeuter i dag - og døgnbehandling for omsorgssvigtede og udviklingstraumatiserede børn og unge


Læringsmål med dagen

  •  Viden om STORM-modellen (traumebevidst tilgang)

  •  Konkrete opgaver og modeller lige til at bruge i praksis

  •  Tid til at reflektere over egen praksis

Undervisningsform
Dagen er primært fokuseret på dialog og konkrete opgaver, der skal løses i grupper og individuelt.

Praktik

UNDERVISERE

Mette Klem; underviser i CMT, leder af døgninstitution for børn i alderen 3 til 13 år. Mette er uddannet pædagog og har både mentaliseringsuddannelser samt miljøterapeutisk grunduddannelse med sig.

 

Camilla Laugesen; underviser i CMT; leder og pædagog
Camilla kommer med mange års praksis- erfaring i netop
at arbejde og lede døgn-behandlingsarbejdet for denne gruppe af børn og unge.
Camilla har både mentaliseringsuddannelser samt miljøterapeutisk grunduddannelse med sig.

UNDERVISNINGSTIMER
09.00 - 15.00 

DATO

25.10.23
Sidste tilmelding 25.08.23


STED

CMT, Havnegade 2, 4300 Holbæk

PRIS
2600 kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning gennem dagen

bottom of page