top of page

Autismespektrum -forstyrrelser (ASF): Miljøterapeutisk forståelse og tilgang

En brugbar dag, der giver overblik over særlighederne ved autismespektrum-forstyrrelser (ASF), teori til at forstå ASF, og så selvfølgelig de miljøterapeutiske tilgange ved autisme

Indhold

Det er vigtigt at de fagprofessionelle forstår baggrund og behandling af mennesker med autismespektrum-forstyrrelser. Derfor har Center for Miljøterapi glæden af at afholde en dag der kommer rundt om det vigtigste: ​

 • Hvad er særligt for personer med autismespektrum-forstyrrelse (ASF)?

 • Psykologisk teori til forståelse af autisme

 • Overordnede principper vedr. miljøterapeutiske tilgange ved autisme

 

Borgere med autisme er især kendetegnet ved nedsat mentaliseringsevne og forestillingsevne (konkret tænkning). Borgerne har eksekutive vanskeligheder, og de har større behov for struktur og forudsigelighed end de fleste.

Kerneudfordringerne ved autisme fordrer af os, at den miljøterapeutiske indsats på forskellige måder tilpasses denne målgruppes særlige forudsætninger og behov.

Det indebærer blandt andet, at den miljøterapeutiske struktur skal være tydeligere og mere konkret tilgængelig.

Ligeledes stiller den  konkrete tænkning ved autisme nogle særlige krav til den måde, man arbejder med kommunikation på i det miljøterapeutiske relationsarbejde.

Deltagere
Kurset vil være særdeles relevant for fagpersonale, der arbejder med en pædagogisk og miljøterapeutisk indsats overfor borgere med autisme (børn, unge og voksne), med begavelse indenfor eller nær normalområdet.

Læringsmål med dagen

 • Større forståelse af kerneudfordringerne ved autisme
   

 • En større indlevelse i, hvad der grundlæggende er anderledes for én, når man har autisme, og hvad det betyder for vores miljøterapeutiske indsats.
   

 • Større viden om den særlige betydning som struktur og visualisering har i miljøterapeutisk indsats overfor borgere med autisme
   

Praktik

UNDERVISER

Anders Bonderup Kirstein, chefpsykolog på Dyssegården

Anders har været psykolog igennem 10 år på Dyssegården.Dyssegården er en psykiatrisk og miljøterapeutisk døgn- og daginstitution, for unge og unge voksne mellem 10 og 25 år, som hovedsageligt har diagnoser indenfor henholdsvis autisme- og skizofreni området.
 

Anders har også tidligere arbejdet med målgruppen udsatte og anbragte børn og unge. Især i forhold til seksuelle overgreb og andre traumer, tilknytningsforstyrrelser, psykose, alkoholmisbrug samt vold.  Anders har herunder haft særligt fokus på børn og unge med blandt andet ASF, samt eksekutive vanskeligheder

 

UNDERVISNINGSTIMER
09.00 - 15.00 

DATO

05.03.24
25.09.24
Sidste tilmelding en måned før kursusdagen.


STED

CMT, Havnegade 2, 4300 Holbæk

PRIS
2400 kr. ex. moms pr. deltager inkl. forplejning gennem dagen

bottom of page