top of page

(VEST)Grunduddannelse i Miljøterapi

Pris

18.000

Længde

8 Moduler
(8 dage)

Tilmelding

Om kurset

Du kan nu tage modulerne i Grundkurset løbende og i dit tempo. Her finder du alle kursusmoduler i Grundkursus for Miljøterapi.Center for Miljøterapi har den grunduddannelse i miljøterapi, der giver institutionen det faglige udgangspunkt, der er nødvendigt for at arbejde miljøterapeutisk.


Uddannelsen er populær og kan tages hos os i CMT i vores fastlagte moduler, ligesom den kan afholdes hos jer på den enkelte institution.


Grunduddannelse i Miljøterapi er bygget af 8 moduler. Det giver fleksibilitet for dig som kursist:


  • Man kan tage de enkelte moduler for sig selv - i sit eget tempo

  • Man kan tage hele uddannelsen i ét forløb, hvis man ønsker det

  • Institutioner, der allerede har kørt grunduddannelsen enten som skræddersyet forløb på eget sted eller via vores normale forløb kan sende nye medarbejdere på forløb løbende

  • Medarbejdere, der af den ene eller anden grund har misset et skræddersyet modul, kan færdiggøre deres grunduddannelse uden at skulle starte forfra

  • Modulerne er struktureret således, at man ikke behøver starte med Modul 1. Man kan altså starte, som det passer ind i ens eget skema (dvs. man kan starte ved Modul 5).

Husk: Hvis I ønsker at køre grunduddannelsen på jeres egen institution, er dette både muligt og meget brugt af andre. Disse institutioner sender efterfølgende typisk nye medarbejdere på den modulopbyggede grunduddannelse løbende.


--------


Introduktion

Det er langt fra alle behandlingssteder, der har deres egen interne miljøterapiuddannelse. Derfor tilbyder vi en grunduddannelse i Center for Miljøterapi. Uddannelsen rummer en indføring i de helt centrale områder i miljøterapien, som den ser ud i praksis mange steder. Beståede kursister vil have opnået en fagligt stærk ballast til at udvikle og udføre miljøterapi i sit arbejdsliv. Uddannelsen indeholder 8 moduler.


Hvem henvender kurset sig til?

Alle, der ønsker en solid grunduddannelse i miljøterapi, herunder også:

  • Institutionen, der ønsker at indføre den miljøterapeutiske behandlingsmetode, og derfor har brug for en grunduddannelse.

  • Medarbejderen, der er kommet til en miljøterapeutisk institution, men som ikke tidligere har arbejdet struktureret efter de miljøterapeutiske principper.

  • Medarbejderen, der egentlig er erfaren miljøterapeut, men som aldrig har modtaget struktureret undervisning og har brug for at få et stærkere fundament at udvikle sig fra.Indhold

Modul 1 Organisationen som ramme om relationsarbejde, organisationen som behandler og udviklingsbaggrund

Modul 2 Miljøets betydning for udviklings– og forandringsprocesser

Modul 3 Tilknytnings – og traumeforstyrrelser

Modul 4 Den mentaliseringsbaserede tilgang og mentaliseringsbaserede aktiviteter i institutionen

Modul 5 Gruppedynamikker

Modul 6 Miljøterapi, personlighedsforstyrrelser og selvskade

Modul 7 Traumer og miljøterapi

Modul 8 Miljøterapeuten - sådan bruger du din viden i hverdagenDatoer og moduler Nye datoer tilføjes løbende

Modul 1 01.09.23 Modul 2 27.10.23

Modul 3 24.11.23

Modul 4 19.01.24

Modul 5

13.03.23 01.03.24

Modul 6 31.03.23 12.04.24

Modul 7 28.04.23 08.05.24

Modul 8 26.05.23 07.06.24


Praktik & Pris Undervisningstimer: 09.00 - 15.00 alle dage; morgenmad fra 08.30 Sted: Danhostel, Vinkelvej 36, 8800 Viborg Pris: 8 moduler: 18.000 /// 1 modul: 2.450 ekskl. moms. Tilmelding kræver ikke betaling, beløbet faktureres separat til dig eller din organisation. Ved 8 moduler faktureres hele beløbet forud. Tilmeldingsfrist: 6 kalenderuger inden modulstart


Se modulbeskrivelser her:

FEB23 GRUND_MT
.pdf
Download PDF • 144KB


bottom of page