LEDELSE: Dag-seminar for ledere af miljøterapeutiske behandlingsinstitutioner.

Price

2495

Duration

1 dag

Enroll

About the Course

Om kurset På dagen gennemgår Mads Søegaard (MPO) en model for, hvordan man som ledelse af en miljøterapeutisk organisation tilrettelægger arbejdet ud fra stedets grundstruktur og fysiske rammer. På den måde skabes den nødvendige klarhed omkring de planlagte miljøterapeutiske aktiviteter i organisationen, herunder:

  • Fastlægge formålet med de miljøterapeutiske aktiviteter på behandlingsstedet.

  • Beskrivelse af aktiviteternes indhold.

  • Klarlægge rollefordeling ift. dem som er ansvarlig for aktiviteten.

  • Hvilke terapeutiske muligheder er til stede i forbindelse med, at de miljøterapeutiske aktiviteter gennemføres.

Dagen vil primært tage afsæt i konkrete eksempler på miljøterapeutiske aktiviteter, som der skal arbejdes med individuelt, i grupper og i plenum. Der vil blive lejlighed til at fokusere på sin hjemorganisation, men samtidig mulighed for at opnå inspiration fra andre organisationers måder at arbejde miljøterapeutisk med deres respektive målgruppe.


Hvem henvender kurset sig til? Ledere og/eller mellemledere i behandlingsorganisationer.


Dato og tid: 26.04.22 + 04.10.22 (vi holder seminaret to gange i 2022) Sted: Center for Miljøterapi, Havnegade 2 2.sal, 4300 Holbæk – indgang fra gården. Pris: 2.495 ekskl. moms per deltager - betaling og tilmelding via link herunder. Tilmeldingsfrist: 18.03.22 hhv. 26.08.22 Dagen gennemføres ved 12+ tilmeldinger.

Your Instructor